Általános Szerződési Feltételek


 • Jelen Weboldal kezelője Balogh Attila József E.V. (továbbiakban Fotográfus)

 • A Weboldal tulajdonosa a Webnode.

 • Ajánlatkérő az, aki jelen oldal bármely részén űrlap kitöltésével felveszi a kapcsolatot a Fotográfussal, szóban ajánlatot kér, vagy más platformon (például instagram), személyes üzenetben megkeresi a Fotográfust ajánlatkérés céljából (továbbiakban Ajánlatkérő).

 • Az Ajánlatkérő az ajánlat kérésével, bárminemű kapcsolat felvételével, vagy nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket és az Adatkezelésről szóló nyilatkozatot.


A Fotográfus vállalja, hogy az Ajánlatkérő üzenetére lehetőségei szerint a leghamarabb válaszol. 

A Fotográfus nem vállal felelősséget a technikai problémák miatt meg nem kapott ajánlatok miatt, továbbá fenntartja a jogot arra, hogy megtagadja az ajánlatadást.

A Fotográfus vállalja, hogy amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem lehetséges az együttműködés, arról az Ajánlatkérőt tájékoztatja.

A Fotográfus vállalja, hogy amennyiben lehetséges az Ajánlatkérőnek ajánlatot ad.

 • Az ajánlatkérést minden esetben egyedi szerződés követ, melynek részleteit a Felek közösen egyeztetik.

 • A Fotográfus az ajánlatokat a szerződéskötés előtt bármikor egyoldalúan visszavonhatja vagy megváltoztathatja. Beleértve minden olyan ajánlatot, amelyeket kiadott, legyen az ajánlatkérő, nyereményjátékkal kapcsolatos ajánlat, vagy más, akár szóban tett ajánlat.

 • A módosításról, vagy visszavonásról a Fotográfus vállalja, hogy a szerződéskötés előtt tájékoztatást ad.

 • Minden egyedi szerződés megkötésekor az Ajánlatkérő elfogadja a jelen és az egyedi szerződésben foglaltakat.

 • Amennyiben a közös egyeztetés során nézeteltérés, vagy egyéb összeférhetetlenség merül fel, a Feleknek jogukban áll a szerződéskötéstől akár egyoldalúan elállni.


Az ajánlat

 • Minden ajánlat a megküldéstől számítva 10 napig érvényes.
 • A 10 nap letelte előtt a Fotográfus a dátumot foglaltnak tekinti és másnak nem ad ki ajánlatot ugyanarra a napra.
 • A 10 nap letelte után az ajánlat érvényét veszti és a Fotográfus szabadnak tekinti az időpontot.
 • Az ajánlat elfogadását az Ajánlatkérő írásban köteles jelezni.


Az egyedi szerződés kötéséhez a Felek közös beleegyezése szükséges.

 • Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezni, úgy a szerződéskötéstől bármely fél egyoldalúan elállhat.
 • A szerződés kötése online tranzakcióval történik, vagy aláírással. Ezt az egyedi szerződés egyértelműen meghatározza.
 • Amennyiben az Általános Szerződési feltételek és az egyedi szerződés között összeférhetetlenség merül fel, úgy a Felek megegyeznek abban, hogy az egyedi szerződést tekintik irányadónak.

A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a vitás kérdéseket békés úton próbálják megoldani.

A Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a vitás kérdéseket nem tudják békés úton megoldani, úgy az ebben illetékes hatóság felé fordulnak.