Játékszabály

 Instagram nyereményjáték


 1. Általános rendelkezések

Az "Esküvői fotózás" elnevezésű promóció (továbbiakban "Promóció") szervezője és lebonyolítója a Balogh Attila József E.V. (adószám: 58751688-1-42) a továbbiakban "Szervező".

 1. Promóciós mechanizmus

2.1 A promóció időtartama:

 • A Promóció kezdete: 2023. December 4.

 • A Promóció vége: 2023. December 31. éjfél

2.2 A promóciós felület: a Szervező Instagram oldala (www.instagram.com/baloghattis_com, www.instagram.com/memoringphone, illetve a www.instagram.com/loranterdoscinematography)

2.3 Részvételi feltételek

2.3.1 A Játékosok úgy vehetnek részt a Promócióban, hogy követik a december 5-én a fent említett Instagram oldalakon kikerülő posztokban leírt lépéseket a következők szerint: 

- Kommentben tagelik (megjelölik) legalább két ismerősüket és leírják az esküvő tervezett dátumát, (amennyiben már van tervezett dátum). (Elég a 3 oldal egyikén kommentelni).

- Követik a @baloghattis_com, a @memoringphone és a @loranterdoscinematography instagram oldalát . (Mind a három oldalt követni kell.)

- A Játékban csak publikus Instagram profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a nevük, és részt vesznek a Játékban.

- A fődíjat csak azon játékosok nyerhetik meg, akik pontos dátummal vesznek részt a versenyen. A 3.1.3.2 pontban megjelölt időpontokkal megegyező dátumokkal nevező nevezők nem vesznek részt a fődíj kisorsolásában.

2.3.2 A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 2.3.1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

2.3.3 A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 1. § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

 2. § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

 3. § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

 4. § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

 5. § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

 6. § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

 7. § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

 8. § Bevételi adatokat tesz közzé.

 9. § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

 10. Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

3. Nyeremény

A játék végén 3 nyertes kerül kisorsolásra, először harmadik, majd a második helyezett aki megnyeri a jegyes fotózást, végül az első helyezett, aki megnyeri a fődíjat. 

3.1 A nyeremény részletei:

3.1.1 Harmadik helyezett nyereménye

 • A nyeremény egy 50%-os kupon, amit a nyertes a www.memoringphone.com oldalon válthat be.
 • Az 50%-os kupon nem mentesít a kaució megfizetése alól, amely 150 000 forint. (A versenyző a kaucióval kapcsolatban a memoringphone weboldalán tájékozódhat).

3.1.2 A második helyezett nyereménye

 • A második helyezett egy 2 órás jegyesfotózást nyerhet Budapest területén.

 • A nyeremény kizárólag Budapest területén váltható be.

 • A nyeremény kizárólag a mellékelt listában megjelölt időpontokon kívüli dátumokon váltható be 2024. Január 06. és 2024. Április 30. között, közösen egyeztetett időpontban.

 • Legfeljebb 2 óra időtartamú fotózás előre, közösen egyeztetett helyszínen.

3.1.3 A főnyeremény részletei:

3.1.3.1 Esküvői fotózás, videózás és telefonos vendégkönyv szolgáltatás

 • A nyeremény kizárólag Magyarország területén váltható be.
 • A nyeremény kizárólag a mellékelt listában megjelölt időpontokon kívüli dátumokon, váltható be 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31. között, közösen egyeztetett időpontban.
 • A szervező fenntartja a jogot, hogy a megjelölt időpontok listáját a promóció ideje alatt és után megváltoztassa, vagy bővítse.

3.1.3.2 Megjelölt időpontok:


03.14. csütörtök

06.01. szombat

06.22. szombat

07.05. vasárnap

07.27. szombat

08.10. szombat

08.11. vasárnap

08.15. szerda

08.18 vasárnap

08.23. péntek

08.31. szombat

09.01. vasárnap

09.05. csütörtök

09.28. szombat

10.05. szombat

3.1.3.3

 • A nyeremény nem tartalmazza az egyéb felmerülő költségeket, (mint kaució, bizonyos esetekben belépő, vagy egyéb előre nem látható költségek).

4. Kizárások

4.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a baloghattis.com oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

4.2 A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a mail@baloghattis.com e-mail címen nyújtunk felvilágosítást.

4.3 A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a @baloghattis_com Instagram oldalán keresztül, vagy e-mailben. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4.4 A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:

 • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg

 • a Promócióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.


5. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

6. A játék időtartama

 • A Promóció kezdete: 2024. December 5.

 • A Promóció vége: 2024. December 31. éjfél

 • Az eredményhirdetés időpontja: 2024. Január 5. - 18:00

7. A nyertesek kiválasztása

7.1 A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt.

7.2 A nyeremény a játék lezárása után, 2023. Január 5-én, 18:00 órakor kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt követően a Szervező Instagram oldalán, "Story" formájában, a nyertes megjelölésével történik, ami 24 óráig nyilvánosan is elérhető lesz.

8. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

8.1 A nyeremények készpénzre át nem válthatóak.

8.2 A nyeremények át nem ruházhatóak.

8.3 A nyertesekkel az Instagram oldalukon keresztül felvesszük a kapcsolatot. A nyertesnek 14 nap áll a rendelkezésére, hogy nyereményét átvegye. Ennek módja a direkt üzenet megválaszolása és az egyeztetések megkezdése. Visszajelzés hiányában a nyeremény a későbbiekben nem váltható be.

8.4 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

9. Nyereménnyel kapcsolatos díjfizetések

9.1 A jelen promócióban résztvevő játékosokat a nyereménnyel kapcsolatban nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

9.2 A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik. (Például kaució, adott esetben belépők, helyszín bérlése...stb.)

10. Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

10.1 Adatkezelő: Balogh Attila József E.V. (Adószám: 58751688-1-42)

10.2 Játékos: aki a 2. pontban Promóciós mechanizmusban részletezett feltételeket teljesíti, ezzel kinyilvánítva részvételi szándékát. Az adatkezelés weboldalakat nem érint. A játékosok adatait a sorsoláson kívül más célra nem használja fel az Adatkezelő, és harmadik félnek nem adja tovább.

10.3 Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:

 • Regisztráció a Sorsolásban való részvétel érdekében

 • Kapcsolattartás a Sorsolás során

 • Sorsolás

 • Részvételi jogosultság ellenőrzése

10.4 Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

10.5 Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

10.6 Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:

 • Adatkezelő az adatokat 2023. December 1. napjától a Nyeremények átadásáig kezeli.

10.7 Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.

11. Adatkezelési tájékoztató

11.1 Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - előírásainak megfelelően kezeli.

11.2 A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

11.3 Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

11.4 Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait sorsolási szoftver kezelő számára a sorsolás céljából továbbítsa vagy megossza.

11.5 Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, felhasználónév, egyéb személyes adat)

11.6 Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett egyéb módon hozzájárul. (nyilvánosan elérhető adatok)

11.7 Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

11.8 Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, az info@baloghattis.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

11.9A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@baloghattis.com illetve postacímen: Balogh Attila József E.V. 1106 Gépmadár utca 18 X/42. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a baloghattis_com Instagram oldalán adunk.

11.10 A pályázó a Promócióban való részvétellel elfogadja, hogy a nyeremény digitális felvételek készítését foglalja magában.

11.10.1 A digitális felvételek szerzői jogai a Szervezőt illeti.

11.10.2 A kész digitális felvételeket a Szervező határozatlan ideig megőrizheti.

11.10.3 A digitális negatívok a Szervező tulajdonát képezik. Azokat a nyertes Játékosnak nem köteles átadni.

11.10.4 A digitális negatívok utómunkán, szerkesztésen esnek át, amit a Szervező a nyertes Játékosnak átad.

11.10.5 A kész digitális felvételeket a Szervező korlátlan ideig tárolhatja, promóciós célra felhasználhatja.

11.10.6 A nyertes Játékos a kész digitális felvételek felhasználási jogát személyes célra korlátlanul megkapja.

11.10.7 A nyertes Játékos a kész digitális felvételeket promóciós vagy üzleti célra nem használhatja.

      12. Felelősség kizárása

12.1 A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

12.2 Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

12.3 Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

12.4 A résztvevők adatait nem az Instagram (Meta) kezeli, a vetélkedőt az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A játékkal kapcsolatban az Instagram (Meta) mindennemű felelőssége kizárt.

12.5 A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

12.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

12.7 A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

12.8 A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.baloghattis.com oldalon értesülhetnek.

12.9 A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

12.10 Az adatkezelésről bővebben az Adatkezelési nyilatkozatban, illetve írásban az info@baloghattis.com címen.